آواهای انتظار همراه اول علی کارونی

باران مهر
مارس 30, 2020
سمعنی من زین العراق
آوریل 22, 2020

آوای انتظار همراه اول علی کارونی
همراه اول
ساحرنی :
قطعه اول = 25871
قطعه دوم = 25827
قطعه سوم = 25870

عله مودک :
قطعه اول = 47690
قطعه دوم = 47691
قطعه سوم = 47692

جرح السنين :

قطعه اول = 99033
قطعه دوم = 99034
قطعه سوم = 99035

زين السمر :

قطعه اول = 99036
قطعه دوم = 99037
قطعه سوم = 99038

مثه نفس :

قطعه اول = 99039
قطعه دوم = 99040
قطعه سوم = 99041

مشتاقين :

قطعه اول = 99042
قطعه دوم = 99043

یسلملی هالطول :

قطعه اول = 99044
قطعه دوم = 99045

آرامش

قطعه اول = 12660
قطعه دوم = 12661

قطعه سوم=12662

انته حبیبی

قطعه اول = 12663
قطعه دوم = 12664

خداحافظ

قطعه اول = 12667
قطعه دوم = 12668

شقایق

قطعه اول = 12669
قطعه دوم = 12670

عیدک امبارک

قطعه اول = 12671
قطعه دوم = 12672

گناه

قطعه اول = 12673
قطعه دوم = 12674

مادر

قطعه اول = 12675
قطعه دوم = 12676

ویاک اخذنی

قطعه اول = 12677
قطعه دوم = 12678

یا احبابی

قطعه اول = 12679
قطعه دوم = 12680

یا زمن

قطعه اول = 12681
قطعه دوم = 12682

تو که عشقمی

قطعه اول = 97405
قطعه دوم = 97406

باران مهر

قطعه اول = 14939
قطعه دوم = 14940

قطعه سوم = 14941

سجده تاریخ

قطعه اول = 14942
قطعه دوم = 14943

قطعه سوم = 14944

نعیمه

قطعه اول = 14948
قطعه دوم = 14949

اهواز

قطعه اول = 14856
قطعه دوم = 14857

قطعه سوم = 14858

گله

قطعه اول = 17277
قطعه دوم = 17278

بی وفا

قطعه اول = 17279
قطعه دوم = 17280

تنهام نذار

قطعه اول = 17281
قطعه دوم = 17282

عشق من

قطعه اول = 17283
قطعه دوم = 17284

عاشق شو

قطعه اول = 17287
قطعه دوم = 17288

جسرالهلالی

قطعه اول = 17570
قطعه دوم = 17569

صباح الخیر

قطعه اول = 18572
قطعه دوم = 18571

علی العین

قطعه اول = 18566
قطعه دوم = 18565

غرور

قطعه اول = 18568
قطعه دوم = 18567

ایامک سعیده

قطعه اول = 18575
قطعه دوم = 18576

جانه العید

قطعه اول = 18574
قطعه دوم = 18573

ستاره ها

قطعه اول = 18580
قطعه دوم = 18579

 

دیدگاه ها بسته شده است