یسلملی هالطول علی کارونی
ژوئن 12, 2018
مادر علی کارونی
جولای 12, 2018

اغنیة/آهنگ : عیدک امبارک

کلمات/ترانه سرا : عبدالعظیم سودانی

الحان  / آهنگ  : مسعودسخیراوی 

توزیع /تنظیم : مسعودسخیراوی

آنلاین بشنوید

برای دانلود این اثر لطفا کلیک کنید

تحمیل الاغنیه 

Download

کلمات الاغنیه :

متن و ترجمه ترانه

عیدک امبارک حبیبی عیدک امبارک

عیدت مبارک عزیزم عیدت مبارک

جبت گلبی او عیونی تبقه تذکارک

قلبم و چشمانم را برایت یادگاری آوردم

الک عیدیه الک احله الاغانی

برایت بهترین آهنگم را عیدی آوردم

الک ارسل فرح بیدالامانی

برایت شادی راهدیه آوردم

اجیتک مو صبح نار انتظارک

آمدم که دیگر انتظار دیدارت برایم مثل جهنم شده

نخیل ارموشک او شعرک قصاید

ابروهایت مانندنخل های برافراشته و موهایت مانند بیت های شعرم است

فی بعدک ینرسم دمعی گلاید

از دوریت اشک هایم مانند جاری می شود

اجیتک دنیتی جیتک اعاید

آمدم دنیای من آمدم عید دیدنی کنم

سلاطین الزمن فدوه السمارک

سلاطین عالم به فدای سبزه رویت

دیدگاه ها بسته شده است